Despre noi

Firmă neplătitoare de TVA

Servidan este parte a grupului Claudan și oferă servicii complete de contabilitate.

Servicii oferite

1. Servicii de contabilitate

 • întocmirea/prelucrarea informatica a documentelor de evidență primară cum sunt: note de recepție, bonuri de consum, registru de casă, note de transfer, facturi de vânzare;
 • întocmirea jurnalelor de vânzări/ cumpărări;
 • evidența mijloacelor fixe, calculul și înregistrarea amortizării;
 • înregistrarea operațiunilor de trezorerie (casă, bancă, avansuri spre decontare) cu întocmirea jurnalelor de operare prin bancă și evidența pe angajat a avansurilor spre decontare;
 • întocmirea ordinelor de plată pentru impozitele și contribuțiile înscrise în declarațiile fiscale; evidența partenerilor (clienți, furnizori);
 • înregistrarea în contabilitate a statelor de plată și a contribuțiilor aferente;
 • înregistrarea cheltuielilor și veniturilor pe baza documentelor justificative;
 • înregistrarea intrărilor și ieșirilor de stocuri, evidența analitică a acestora; întocmirea balanței contabile lunare;
 • conducerea registrelor de contabilitate;
 • întocmirea bilanțului contabil;
 • calculul impozitelor, întocmirea și depunerea declarațiilor la organele fiscale; asistență cu ocazia inventarierii;
 • declarația SAF-T

2. Personal / Salarizare

 • întocmirea documentelor privind încadrarea salariaților;
 • modificarea condițiilor din contractul de muncă, încetarea contractului de muncă;
 • transmiterea în REVISAL a acestor documente;
 • întocmirea statelor de plată pe baza pontajului primit de la societate;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor legate de plata salariilor;
 • înregistrarea în contabilitate a statelor de plată și a contribuțiilor aferente;
 • întocmirea ordinelor de plată pentru contribuțiile calculate și declarate;
 • întocmirea dosarelor de convenție pentru angajații proaspăt absolvenți sau a șomerilor;
 • calculul concediilor medicale;
 • întocmirea de adeverințe pentru salariați;
 • evidența concediilor de odihnă.

3. Servicii de consultanță contabilă

 • supravegherea contabilității;
 • analiza activității societății;
 • asistență în organizarea departamentelor de contabilitate ale clienților;
 • analiza periodică a activității clienților și întocmirea de rapoarte către acționari;
 • asistență la calculul impozitelor și întocmirea declarațiilor fiscale;
 • consultanță în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit;
 • asistență cu ocazia controalelor fiscale;
 • consultanță privind legislația contabilă;
 • întocmirea sau verificarea declarațiilor anuale pentru impozitul pe profit sau venit;
 • întocmirea bilanțului contabil.